Kernvisie methode

Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst.

Lees verder

Sociaal-emotionele problemen gaan hand in hand met leerproblemen. Die kun je niet los van elkaar zien. Met de Kernvisie methode pak je allebei aan.

Kernvisie methode heeft met verschillende regio’s contracten op het gebied van jeugdzorg.

Lees verder

  • Overeenkomst jeugdzorg Achterhoek

    Met ingang van 1 april 2019 heeft de Kernvisie methode een overeenkomst met jeugdzorgregio Achterhoek. De overeenkomst is van toepassing op sociaal-emotionele zorg.

  • ISO 9001

    Na maandenlange voorbereiding en bevestigen (en vooral vastleggen) van wat we al deden, hebben wij eind december de audit voor ISO 9001 ondergaan. Kernvisie methode is langs de hoogste kwaliteitslat gelegd en op vrijdag 4 januari jl. kregen wij de bevestiging dat wij glansrijk door de audit zijn gekomen!

  • Overeenkomst jeugdzorg Lelystad

    Met ingang van 1 januari 2019 heeft de Kernvisie methode een overeenkomst met de gemeente Lelystad. De overeenkomst is van toepassing op sociaal-emotionele zorg.

Krachtig anders leren - Volgens Wim Bouman

Wim Bouman | Ontwikkelaar Kernvisie methode

Vanaf het moment dat ik met kinderen ben gaan werken, heb ik steeds aan hen gevraagd: ‘Wat gebeurt er in je hoofd wanneer je dat doet?’ De grootste bron van informatie zit voor je neus in je eigen praktijk. Kinderen geven je zoveel informatie over hoe het bij hen werkt en welke strategieën zij ontwikkelen om tot oplossingen te komen. We vergeten het vaak gewoon te vragen.

De wetenschap achter het onderwijs en leerproblemen als dyslexie, is steeds meer afgedwaald naar wat er in het brein gebeurt. Men is op zoek naar waarom het verkeerd gaat bij het kind, meester in het vaststellen dat er een probleem is en men blinkt uit in het onderzoeken van die problemen, maar dan …

Lees verder