Inspiratiedag: Kinderen met een autisme spectrum stoornis (I180915)

Mieke Wapstra over de Kernvisie methode en kinderen met autisme

De Kernvisie methode en kinderen met een autisme spectrum stoornis
Mieke Wapstra-Voet is MA SEN Autismespecialist en Kernvisiecoach/kindercoach.

Bij ongeveer 1 op de 100 kinderen wordt momenteel de diagnose Autisme Spectrum Stoornis(ASS) gesteld, de kans is dus groot dat je als kernvisiecoach een keer met een kind met autisme te maken krijgt.

Wat is een Autisme Spectrum Stoornis eigenlijk en kan een kind met autisme mee doen aan de Kernvisie methode?

Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis verwerken informatie op hun eigen specifieke manier, het is dus van belang dat hiermee rekening wordt gehouden bij het geven van de training.

In het eerste gedeelte van de workshop gaan we in op wat autisme is aan de hand van filmbeelden en komen theorie en gedragskenmerken aan bod. Aansluitend besteden we aandacht aan de last die kinderen met een autisme spectrum stoornis kunnen ervaren in het dagelijks leven. Daarna kijken we specifiek naar wat voor een kind met ASS belangrijk is tijdens de Kernvisie methode. Bijvoorbeeld de behoefte aan structuur, duidelijkheid en visuele ondersteuning en het letterlijk nemen van de taal.

Ieder kind is verschillend, dus ook ieder kind met een Autisme Spectrum Stoornis is verschillend. Wat voor het ene kind goed werkt zal bij een ander kind misschien niet helpen. Het doel van deze workshop is vooral om in de praktijk te herkennen waar een kind met autisme bij de Kernvisie methode een extra aanpassing nodig kan hebben. We gaan samen bedenken hoe deze , soms maar kleine aanpassing, er dan uit kan zien.

De Kernvisie methode werkt ook bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis!

Wim Bouman over deze inspiratiedag
“Het onderwerp Autisme Spectrum Stoornis wordt zeer boeiend en inspirerend gegeven door Mieke Wapstra. Zonder dat we het zelf merken, hebben wij allemaal wat autistisch bij ons. Juist die herkenning is voor mij zeer waardevol.

Uit de tips die na de eerste inspiratiedag met dit onderwerp naar voren kwamen werd duidelijk dat wij ons moeten realiseren dat iemand, die zich in het autistische spectrum begeeft, behoefte heeft aan een duidelijke eenduidige uitleg. Veel kinderen die wij coachen met de Kernvisie methode vallen binnen deze groep (de voelers!) Wij kunnen hierin succesvol zijn omdat de Kernvisie methode relatief duidelijke instructies kent waar kinderen mee uit de voeten kunnen.”

Inschrijven